İşveren Asgari Ücret Desteği

Kanun teklifinde öngörülen düzenlemeye göre, 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi asgari ücret  desteğinde çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine aşağıda belirtilen tutarda  destek sağlanacaktır.  

Tüm işyerleri için;

Günlük Destek Tutarı  (TL) 13.33 TL.

Aylık Destek Tutarı  (TL) 399.90 TL.

İşverenler asgari ücret desteğinden 2023 yılında Ocak-Haziran döneminde 6 ay süreyle  yararlanabileceklerdir. 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek  yoktur. 

Yararlanılacak olan asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanıp,  işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına, yine SGK tarafından  otomatik olarak mahsup edilmek suretiyle yararlanmaları sağlanacaktır.